Środowiskowe Wyceny Prac Projektowych
   
 • mapy do source dowload
 • ciagniczki ogrodowe ursus
 • oferta forum
 • czesci;laptopy
 • upc linksys befsr41
 • um Zabrze paszporty
 • 2625 jack london
 • fajne flash
 • podogi z sucupiry
 • Rytmy życia
  leki Torba pielęgniarki środowiskowej
  środowisko r metodą najmniejszych kwadratów
  Środowisko życia ptaków wikipedia
  środowisko geograficzne a działalność człowieka
    Rytmy życia

  Temat: kosztorys szczegółowy vs. kosztorys uproszczony
  Skoro jest tu mowa o narzucaniu przez Zamawiaczy podstaw do wyceny, to mam pytanie: Jakie mam szanse w proteście (odwołaniu) na zapisy SIWZ gdy Zamawiacz próbuje mi narzucić sposób wyceny i jak to ewentualnie umotywować? A oto zapis SIWZ: "CZESC V - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena ofertowa brutto podana w załaczniku nr I ‟Formularz oferty” obejmuje: wartosc prac projektowych okreslona w oparciu o wycene szczegółowa, koszty ryczałtowe, nadzór autorski oraz wyliczony nale ny podatek VAT. 2. Wykonawca okresli wartosc prac projektowych na podstawie wyceny szczegółowej opracowanej w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z 2009 r., wg wzoru wyceny szczegółowej (wielkosci podane w załaczniku nr A sa wielkosciami przykładowymi). Forma wyceny szczegółowej załaczonej do oferty nie musi byc identyczna jak ta zaproponowana we wzorze wyceny szczegółowej, jednak e zło one przez wykonawce wyceny szczegółowe musza zawierac wszystkie dane i sposób obliczenia okreslony w załaczniku wzór wyceny szczegółowej." Może jakieś wyroki???
  Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2281  Temat: szacowanie wartości zamówienia
  ...ja dodam jeszcze - ocenę zajścia/niezajścia przesłanki 93.1.4. Prawidłowa wycena przedmiotu zamówienia także ma wpływ na tą kwestię. Ma wpływ i z tym się zgodzę Szkoda tylko, że art. 90 ust. 1 Pzp i orzecznictwo nie zgadza się z Twoją tezą, oceniając podejrzenie RNC Zamawiający musi odnosić się do wartości szacunkowej i ew. cen innych wykonawców czy cen rynkowych. Nieprawidłowa wycena szacunkowa ... różne!). Sam ten fakt powoduje, że wartość nie będzie adekwatna w stosunku do cen ofert. I co wtedy? Korygujesz kosztorys inwestorski? Przykład 2: zamówienie na usługi projektowe. Szacunkową wartość usług projektowych określa się najczęściej 3 metodami przy pomocy Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych: metodą podstawową - najdokładniejsza, wskaźnikową lub ilościową. Samo założenie jnp=17,20 zł jest nieporozumieniem. Większość Oddziałów GDDKiA wycenia prace projektowe...
  Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2918   
    Strona startowa
  Gmina Lipsk
  Gmina Żagań
   
   
  Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. Janina Ipohorska (1914-1981)
  Dla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
  A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza 8,10
  Ad eundem gradum - do tego samego stopnia.
  Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. Robert Louis Stevenson (1850-1894)